Onroerend goed

Onroerend goed verkopen

De verkoop van onroerend goed of vastgoed is strikt geregeld in Vlaanderen. Elke aankoop of verkoop dient te gebeuren via een notaris. U kunt op verschillende wijzen uw huis of appartement verkopen.

onroerend goed verkopen

 

snel geld nodig

Onroerend goed schenken

onroerend goed schenken

Onroerend goed schenken, schenkbelasting of registratiebelasting dient betaald te worden als u een onroerend goed aan iemand schenkt.

  • de schenker 5j in vlaanderen heeft gewoond voor de schenking
  • onroerend goed dient in vlaanderen gelegen te zijn
  • schenking dient te gebeuren via een notariële akte

successierechten onroerend goed

Successierechten onroerend goed

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven

  • verwantschap met de overlevende
  • omvang van de erfenis

Deze berekening van de successierechten vindt u terug op de site van vlaanderen.

Onroerend goed verkopen? Direct geld nodig!

Bel nu 0475/22 66 99

Onroerend goed in onverdeeldheid verkopen

onroerend goed in onverdeeldheid verkopen

Onverdeeldheid houdt in dat er aan de zaak, of bijvoorbeeld een nalatenschap, materieel niets verandert. Het eigendomsrecht op de zaak daarentegen, wordt mathematisch en abstract verdeeld. Er is sprake van mede-eigendom. Meer interesse, lees verder.

Onroerend goed belasting

U bent eigenaar van een onroerend goed en wordt daarop belast. De belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen (KI). Maar hoe wordt dat precies berekend?

Het kadastraal inkomen (KI) stemt in principe overeen met het gemiddeld jaarlijkse nettoinkomen dat een onroerend goed u opbrengt. Voor een gebouw is dat de brutowaarde verminderd met een forfaitaire aftrek van 40 procent. Elk onroerend goed wordt in principe twee keer belast op basis van dat KI.

De onroerende voorheffing is gelijk aan een percentage van het geïndexeerd KI van uw woning. Dat percentage bedraagt 2,5 procent van het KI in het Vlaams Gewest en 1,25 procent van het KI in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De provincies, agglomeraties en gemeenten kunnen dat basispercentage verhogen met opcentiemen.