uit de hand te koop - de huisopkoper

 

Uit de hand te koop

De definitie van een verkoop uit de hand, verkoper en koper komen onderling overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs, onder lasten en voorwaarden die eveneens in onderling akkoord worden vastgelegd. Dit alles wordt bekrachtigd bij de notaris.

Uit de hand te koop – voordelen

  • men is vrij te kiezen aan wie men het vastgoed verkoopt
  • men is vrij de prijs te kiezen waaraan men het vastgoed verkoopt
  • men kan onderling nog bepaalde zaken afspreken ( bv: nog een herstelling van een garagepoort)

Uit de hand te koop – nadelen

  • men moet zelf kandidaat kopers zoeken
  • men moet zelf onderhandelen over de prijs
  • men staat zelf in om alle attesten aan te vragen en te betalen
woning verkopen

Uit de hand te koop

Als u verkoopt aan de huisopkoper, dan verkoopt u ook  uit de hand. U onderhandelt zelf over uw prijs van uw huis, u bepaalt samen met de huisopkoper hoelang u nog in de woning blijft wonen en u kan zelf afspreken dat de huisopkoper ervoor zorgt dat uw woning wordt opgekuist of leeggemaakt.

Direct geld

Bij een verkoop uit de hand aan de huisopkoper ontvangt u onmiddellijk een voorschot. Dit kan in bepaalde situaties heel makkelijk zijn. Bijvoorbeeld: verhuis betalen, voorschot nieuwe woonst,… Direct geld wordt betaald na het ondertekenen van de compromis.