Huis onbewoonbaar laten verklaren

Wanneer laat ik mijn huis onbewoonbaar verklaren?

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning. Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor  veiligheid, basiscomfort en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

huis verkopen, direct geld

Deze keuring gebeurt door de stadsdiensten ter plaatse. De kosten voor de onbewoonbaarheid te niet te doen lopen vaak hoog op waardoor een verkoop van de woning vaak de enigste oplossing is. Direct geld kan verkregen worden door een verkoop van het huis aan de huisopkoper.

de huisopkoper - huis onbewoonbaar laten verklaren

Hoe laat ik mijn woning onbewoonbaar verklaren?

ongeschikt: uw woning heeft minstens 15 strafpunten. Die strafpunten vindt u op het technisch verslag van het woningonderzoek.onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.
Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.
Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kunt u bij de gemeente een onderzoek tot ongeschikheid of onbewoonbaarheid aanvragen.

Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

Huis onbewoonbaar laten verklaren, wat te doen?

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zult u als eigenaar een leegstandsbelasting moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of schorsing heeft toegekend. Meer informatie vindt u in de brochure ‘ongeschiktheid onbewoonbaarheid’.

huis onbewoonbaar laten verklaren

Huis verkopen, direct geld

 

Bij een verkoop aan de huisopkoper kan er onmiddellijk betaald worden voor de woonst. Geen lange wachttijden voor de verkoop van uw woning die toch moeilijk te verkopen is gezien de omstandigheden waarin de woning zich bevindt.