Huis verkopen bij erfenis

Huis verkopen bij erfenis, er zijn verschillende manieren om een huis te erven. Namelijk de woning erven als kind van, vruchtgebruik als langstlevende erven, in volle eigendom als langstlevende erven.

Het huis erven

Of je een woning na erfenis direct kan verkopen, hangt af van de familiale situatie. Wanneer je van de langstlevende erft, kan de woning – ook mits onderling akkoord met mogelijke andere erfgenamen – verkocht worden. Maar je kan ook erven, wanneer de langstlevende partner nog in de woning woont. We overlopen de volgende situaties.

#1 De woning als kind van erven

Wanneer je van één ouder erft en het koppel onder het wettelijk stelsel huwde, wordt het deel van de overledene als volgt verdeeld: het vruchtgebruik voor de partner en de blote eigendom voor de kinderen. Dat betekent dat de kinderen bij verkoop effectief mee hun akkoord moeten geven en zo dus hun handtekening plaatsen.

#2 Vruchtgebruik als langstlevende erven

Echtgenoten en wettelijke samenwoners erven hoe dan ook het vruchtgebruik op de gezinswoning. Diegene die dan erft hoeft sinds een aantal jaren géén erfbelasting te betalen bij het erven van de gezinswoning.

#3 In volle eigendom als langstlevende erven

Houd mogelijk wel rekening met een aanwasbeding door gehuwden of wettelijk samenwonenden ingelast. Die houdt in dat bij overlijden de woning volledig in eigendom komt van de langstlevende. Let wel, op het deel van de eigendom dat “aanwast” bij het deel van de partner betaal je geen successierechten, maar wel registratierechten van 10% op het aangewassen deel.

huis verkopen bij erfenis

Erft u een huis bij overlijden

Hebt u een sterfgeval, overlijden of erfenis in de familie? Dat is niet alleen emotioneel, maar ook praktisch zwaar. Laat de overledene vastgoed achter? Dan moet u ook nog eens de verkoop van zijn of haar woning regelen. De huisopkoper neemt alvast één zorg uit handen door het huis onmiddellijk te kopen. Zo kunt u tenminste al de successierechten meteen betalen.

Nadelen van een huis erven

Plots hebt u er een huis bij. Een woning erven van uw ouders of andere familieleden kan nadelen met zit meebrengen

  • Heeft u al nagedacht aan de bijkomende belastingen; Erfbelasting over onroerend goed, inkomstenbelasting.
  • Is er nog een resterende hypotheekschuld?
  • Heeft de woning dringend onderhoudswerken nodig?
  • Staat de woning nog vol met meubels en spullen?
  • erft u een huis samen met u broer of zus?

Geërfde woning verkopen

U erft een huis en wil dit verkopen? Dat is perfect mogelijk.

De Huisopkoper koopt

Een geërfd huis verkoopt u met alle gemakken aan De Huisopkoper. U kiest met De Huisopkoper voor een zorgeloze totaaloplossing. Zonder moeizame onderhandelingen, zonder hoge makelaars- en dossierkosten, zonder aanslepende onderhoudswerken, een snelle verkoop en een netto uitbetaalde koopsom met voorschot tot 25.000€.

Laat alle zorgen over de woning gewoon bij ons achter. En als het nodig is, halen de de woning leeg of maken we ze schoon.

Het maakt niet uit in welke staat de woning zich bevindt. Vaak hebben mensen ons al gecontacteerd met een huis dat op de lijst van leegstand of verwaarlozing en verkrotting staat. Dat maakt voor de huisopkoper helemaal niets uit. Alle panden zijn welkom, nog op te kuisen of nog verder te renoveren of nog helemaal te renoveren. Wij kopen uw woning en kuisen uw woning op.

Lees onze vele referenties erop na.