Huis verkopen via notaris

Er zijn verschillende manieren om een huis te verkopen. Eén van de oudste manieren is een woning te verkopen via een notaris. Een notaris had in het verleden vaak een voorname functie in een gemeenschap. Tegenwoordig wordt een woning veel minder verkocht via een notaris. Eigenaars van woningen verkopen vaak hun woning zelf.

huis verkopen via notaris

Uit de hand te koop

Bij een verkoop uit de hand stelt de eigenaar van een onroerend goed zijn eigendom te koop aan een vraagprijs, die hij vooraf heeft bepaald. Hij maakt publiciteit voor de verkoop via de krant, via een notaris of een makelaar. Zodra een koper opdaagt wordt een verkoopsovereenkomst opgesteld tussen verkoper en koper.

Kosten bij de verkoop uit de hand

Informatie omtrent het honorarium van de notaris vindt u hieronder. De overige kosten waaronder de registratierechten behandelen we in de volgende rubrieken. Immers, de registratierechten worden verschillend berekend in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Gewest.

Kosten bij de verkoop uit de hand

Informatie omtrent het honorarium van de notaris vindt u hieronder. De overige kosten waaronder de registratierechten behandelen we in de volgende rubrieken. Immers, de registratierechten worden verschillend berekend in het Vlaamse Gewest en in het Brusselse Gewest.

Het ereloon van de notaris bij verkoop uit de hand

Dit is bepaald bij Koninklijk Besluit, proportioneel en degressief, hetgeen inhoudt dat het percentage kleiner wordt naargelang de verkoopprijs hoger is.

Per schijf is dat:

Tot € 7.500 4,56 %
Van € 7.500 tot € 17.500 2,85 %
Van € 17.500 tot € 30.000 2,28 %
Van € 30.000 tot € 45.495 1,71 %
Van € 45.495 tot € 64.095 1,14 %
Van € 64.095 tot € 250.095 0,57 %
Boven € 250.095 0,057 %

Op een verkoop van € 65.000 zal het ereloon dus als volgt berekend worden:

4,56 % op 7.500 = € 342,00
2,85 % op 10.000 = € 285,00
2,28 % op 12.500 = € 285,00
1,71 % op 15.495 = € 264,96
1,14 % op 18.600 = € 212,04
0,57 % op 905 = € 5,1585

Hetzij dus een totaal van € 1.394,16.

De notaris is sedert 1 januari 2012 BTW-plichtig geworden. Op het ereloon en op het grootste deel van de diverse kosten (zie hierna) is de koper voortaan 21 % BTW verschuldigd.

Wij kopen uw huis, direct geld in handen

De huisopkoper betaalt direct een voorschot bij aankoop van een pand. Als de akte verlijdt bij de notaris wordt het resterende bedrag betaald. De snelste manier dus om uw huis te verkopen.

De huisopkoper

Door onze jarenlange ervaring in het vastgoed kunnen wij heel snel  een  juiste prijs bepalen en overgaan tot de aankoop van uw pand.

huis verkopen via notaris