Bij de verkoop van een huis komen nogal wat kosten kijken. Dat gaat van attesten en keuringen tot de registratierechten voor de notaris.

Radio 2 heeft daar een correct item aan gewijd over de kosten bij de verkoop van een woning.

De Huisopkoper koopt uw huis en neemt al deze kosten op zich.

Een overzicht.

EPC-keuring

Als u uw huis verkoopt, moet het eerst gekeurd worden. Het energieprestatiecertificaat (EPC) drukt de energiekwaliteit van een huis uit in een cijfer. Daarvoor spelen verschillende dingen een rol: het volume van de woning, de vloeroppervlakte, het soort verwarming, de isolatie. Een EPC-certificaat kost ongeveer 350 euro.

Gaskeuringen

Bij de verkoop van een huis moeten de gasleidingen gecontroleerd worden. Dat kost tussen 95 en 135 euro.

Elektrische keuring

Als u een huis verkoopt met een elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981, bent u verplicht om die installatie te laten keuren. Alleen als u een gelijkvormigheidsverslag hebt, gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), is dat niet meer nodig.

Let wel: als de woning onbewoonbaar verklaard is of helemaal gerenoveerd moet worden, is de elektrische keuring niet nodig.

De elektrische keuring kost rond de 140 euro.

Bodemattest

Het bodemattest is uniek in Europa. Volgens het bodemdecreet moet u een bodemattest aanvragen vóór de overdrachtsovereenkomst (compromis). De inhoud van dat bodemattest moet u meedelen aan de koper. Dat maakt van de overdracht van een bouwgrond of pand een cruciaal moment in de bescherming van onze bodem en ons leefmilieu. Tegelijk informeert en beschermt het de koper van de woning of bouwgrond. Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de Ovam over de grond kent en die belangrijk zijn bij de verkoop.

Het bodemattest kost tussen 50 en 200 euro.

Kadastrale legger

De kadastrale legger is een register dat per gemeente of per kadastrale afdeling van de gemeente van elke eigenaar en van elk perceel de oppervlakte en het kadastraal inkomen vermeldt. Sommige van die gegevens zijn privé. Andere openbaar. Daarom spreken we van een uittreksel uit de kadastrale legger.

Het bedrag hangt af van de aanvraag.

Kadastrale legger: 5,50 euro
Kadastraal plan op A4-formaat: 11 euro

Keuring stookolietank

De keuring van de stookolietank moet de kans op bodemverontreiniging tot een minimum herleiden. Elke gekeurde stookolietank heeft een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Het is in België wettelijk verplicht om stookolietanks te laten keuren.

Bij de verkoop van een woning met een stookolietank is het zeker aan te raden dat u de koper een geldig conformiteitsattest afgeeft. Het is niet verplicht maar de notaris zal altijd aandringen op een geldig attest zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sancties voor de verkoper.

Een keuring van een stookolietank kost 140 euro.

AGIV-watertoets

AGIV controleert het risico op overstromingsgevaar.

Hun watertoets kost 45 euro.

Postinterventiedossier bij verkoop

Bij de verkoop van een huis, rijhuis, villa of appartement gebouwd na 1 mei 2001 moet de verkoper de koper een postinterventiedossier geven. Als er aan het bestaande vastgoed werken gebeurden na 1 mei 2001, is zo’n postinterventiedossier ook verplicht bij een verkoop.

De kost is moeilijk te schatten. Hij kan best hoog oplopen.

Schoonmaakkosten

Moet u het huis dat u wilt verkopen nog grondig schoonmaken? Om het wat toonbaar te maken voor mogelijke kopers? Ook die kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Opmaakkosten

Opmaakkosten zijn kosten die gepaard gaan met fundamentele zaken die stuk zijn in huis. Bijvoorbeeld de brander of een kapot raam. Als mogelijke kopers binnenkomen, zullen ze daar zeker een opmerking over maken en het huis in veel gevallen niet kopen.

Ook die kosten kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Kortom: voor u een huis, een rijhuis, een appartement kunt verkopen, moet u serieus in de geldbuidel tasten. En dan is het nog maar de vraag of u uw huis wel verkocht krijgt.

De Huisopkoper koopt uw huis en neemt al deze kosten op zich.

Daardoor hoeft u niet zelf te investeren in uw vastgoed, en kunt u het verkopen zonder eerst nog veel uitgaven te doen.