In de koopovereenkomst staan geen ontbindende voorwaarden. Wij verplichten ons om uw woning voor de afgesproken prijs en termijn te kopen.